Vi hjelper med kartlegging, veiledning og utredning av:

Logoped

og

spesialpedagog

Tjenester

Dysleksitest

Har du eller ditt barn utfordringer med å lese og skrive?
Dersom du har dysleksi har du krav på tilrettelegging på skole som student eller i arbeidslivet.

Veiledning

Foreldreveiledning. Få veiledning rundt ditt barns utfordringer med lese, skrive og- språkvansker.

Vi tilbyr også veiledning for personer som har lese og skrivevansker i studier og arbeidsliv.

Test for flerspråklige

Vi utfører utredning innenfor lese og skrivevansker hos flerspråklige i alle aldersklasser.

Les mer om hva vi tilbyr innen spesialpedagogisk hjelp

Referanser

Som bachelorstudent møtte jeg på en del utfordringer med hensyn til lesing og det å forstå innholdet i teksten, samt det å kunne uttrykke meg skriftlig. Jeg tok kontakt med spesialpedagog Mona for å bli utredet for dysleksi siden jeg alltid har hatt en mistanke om at jeg kunne ha det. På testen viste det seg at jeg hadde dysleksi pluss en del andre vanskeligheter med språk. Mona mente det var nødvendig å ta videre tester hos en nevropsykolog for å få en mer omfattende funksjonskartlegging i forhold til mine vansker. Mona «fulgte» meg hele denne perioden i samarbeide med andre involverte, psykolog, skolen, og arbeidsplassen som bekostet en del av utdannelsen min. Hun hjalp meg til å se hva jeg kunne makte og hvordan jeg skulle forholde meg til studier videre, blant annet med hensyn til hjelpemidler, rettigheter og metoder for læring. Jeg er takknemlig for den hjelpen jeg fikk, endelig fikk jeg vite hva som var vanskelighetene mine, og jeg fikk et avklart forhold til min videre studiesituasjon.
Mannlig student, 27 år
Jeg tok kontakt med Pedagogisketjenester fordi jeg alltid har ønsket å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget, men ikke har turt å prøve på grunn av lese og skrivevansker. Jeg fikk hjelp til dysleksitest, og fikk vite mer konkret hva som var de største utfordringene mine med lesing. Jeg fikk hjelp til å forberede meg til fagprøven og fikk også vite hvilke rettigheter jeg hadde som dyslektiker og hvordan jeg skulle gjøre dette.
Kvinnelig student
Vi hadde lenge tenkt på om vår datter kunne ha dysleksi. Siden ventetiden var lang hos P.P.T. tok vi kontakt med Pedagogisketjenester for å komme i gang med utredning. Vår datter ble testet og det viste seg at hun hadde en del utfordringer med lesing. Logopeden skrev et brev til skolen og etter dette ble det satt i gang tiltak. Hverdagen for vår datter ble etter hvert vesentlig forbedret. Tidligere gruet hun seg for å gå på skolen, men når hun fikk hjelp ble skolehverdagen lettere. Vi fikk med oss papirer på testingen til P.P.T. som kunne bruke dette som grunnlag for videre utredning. Vi ble tatt imot på en forståelsesfull og imøtekommende måte, og kan anbefale Pedagogisketjenester til andre foreldre.
Mor til jente 9 år

Område

Vi dekker områdene Akershus, Oslo, Østfold, Vestfold/Telemark og Buskerud

Ta kontakt for en uforpliktende samtale