Dyskalkuli

Dyskalkulitest – matematikktest for voksne/studenter

Mange har matteangst, som en slags psykisk blokkering, det er ikke det samme som dyskalkuli. Dyskalkuli er spesifikke vansker i matematikkfaget som ikke skyldes dårlige evner eller dårlig opplæring.

Det kan være dyskalkuli/spesifikke matematikkvansker når:

  • Studenten har hatt vansker fra tidlig i barneskolen, på tross av god innsats.
  • Eleven har svak tallforståelse, vansker med automatisering og hoderegning.
  • Det er stort sprik mellom studentens matematikkferdigheter og generelle evner/fungering i andre fag.
  • Studenten strever selv om undervisning i faget har vært god.
  • Eleven har bedre ferdigheter i logisk resonnering og problemløsning.

Hvis du skal inn på høyere utdanning, kan du søke om dispensasjon hvis du har strøket i matematikk og har dyskalkuli. Dette gjelder kun studier hvor det ikke er krav til matematisk kompetanse. Det vil si at du for eksempel ikke kan studere der hvor det er krav til regning, for eksempel sykepleie hvor du må kunne beregne medisiner.


Du har rett til det som heter tilpasset opplæring for å kunne gjennomføre matematikk best mulig. Det vil si at du skal få tilpasninger i undervisningen.
Du må snakke med en rådgiver på skolen om dette.

 

Se mer informasjon om opptak til studier:

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/unntak-fra-gsk/dispensasjon/index.html

Du kan søke om tilleggsstipend fra Lånekassen hvis dine lærevansker hindrer deg i å jobbe ved siden av studier.
Dette vil du få dokumentasjon på.

Samarbeid med Dysleksi Norge

Pedagogisketjenester samarbeider med Dysleksi Norge.