Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Pedagogiske tjenester samler inn og bruker personopplysninger om deg.

 

Behandlingsansvarlig

Mona Cathrin Haugli Authen er på vegne av Pedagogiske tjenester behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

Formål med behandlingen

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å sende forespørsel for å opprette kontakt med oss. Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:

• Vi benytter opplysningene for å kunne gi deg informasjon og service i forbindelse med din henvendelse via kontaktskjema, e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å kommunikasjon og utredning av nødvendig tjenestetilbud.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i kontaktskjemaet på våre nettsider i forbindelse med din henvendelse.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse slettes innen 2 mnd, eller tidligere dersom kundeforholdet/kommunikasjonen ikke lenger vedvarer.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse: mona@pedagogisketjenester.no

 

 

Pedagogiske Tjenester AS
Kroerveien 385
1540 Vestby

Oppdatert 20/11/2018