Mona Authen

Spesialpedagog og daglig leder, holder til i Vestby

Bred arbeidserfaring som lærer og spesialpedagog siden 1992 innenfor barnehage, grunnskole, voksenopplæring og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Har mange års erfaring med språk, lese og skrivevansker, utredning og tilrettelegging innenfor alle aldersklasser både som ansatt i skolen og som privatpraktiserende spesialpedagog.

Hilde Vedvik Vestmoen

Spesialpedagog med hovedvekt på lese- og skrivevansker og spesialpedagogisk rådgivning.
Sertifisert dysleksiutreder.

Holder til i Stavern

Karianne Kjellemo

Lang erfaring som logoped innenfor lese- skrive – og språkvansker.
Sertifisert dysleksiutreder.
Sertifisert for FLORO/ Test for flerspråklige
Medlem i Norsk Logopedlag.

Holder til på Kolbotn.