Veiledning

Spesialpedagogisk eller logopedisk veiledning – digital eller per telefon

Trenger du å drøfte spesialpedagogiske spørsmål kan dette gjøres med en av oss på Teams eller telefon.

Det kan være spørsmål som:

  • Læringsstrategier. Hvis du har lese/skrivevansker er det viktig at du finner læringsstrategier og framgangsmåter du bruker for å organisere din egen læring.
  • Digitale hjelpemidler
  • Om barnet ditt har lese/skrivevansker eller språkvansker og du ønsker en fagperson å diskutere dette med.
  • Hvilke rettigheter du har i forhold til dine vansker.
  • Hjelp til skjema og søknader i forhold til hjelpetiltak.

Send en forespørsel og beskriv hva det er du ønsker å snakke med oss om.