Veiledning til foreldre innenfor lese- og skrivevansker

Mange barn sliter med lese- og skrivevansker underveis i skoleløpet. Omtrent 20 prosent av elevene i grunnskolen opplever problemer med lesing og skriving. Som forelder kan du hjelpe barnet ditt ved hjelp av øvelser.

 

Lese- og skrivevansker kan utartes svært forskjellig. Fra lettere lese- og skrivevansker til dysleksi. Dysleksi er den mest utbredte formen for lærevansker, og rammer 3-5 prosent av elevene i grunnskolen. Lese- og skrivevansker og dysleksi er ikke helt det samme, men hovedproblemet hos de fleste er at de strever med å koble riktige lyder til riktige bokstaver.

 

Trenger du som forelder veiledning i hvordan du kan hjelpe barnet ditt kan vi bistå med dette.

 

Samarbeid med Dysleksi Norge

Pedagogisketjenester samarbeider med Dysleksi Norge.