Utredning og veiledning
med tale- og språkvansker

Utredning og veiledning med tale- og språkvansker

Betegnelsen språkvansker brukes når barnet har vansker med å forstå språk (impressive vansker), vansker med å snakke/utrykke seg muntlig (ekspressive vansker) eller uttale språklydene (fonologiske vansker). Det kan være at kommunen har lang ventetid, og i disse tilfellen kan vår logoped hjelpe med å avdekke om ditt barn har vansker og komme med forslag til tiltak som kan settes i verk.

 

Samarbeid med Dysleksi Norge

Pedagogisketjenester samarbeider med Dysleksi Norge.