Kartlegging, utredning og veiledning

Vi hjelper med kartlegging, veiledning og utredning av:

Samarbeid med Dysleksi Norge

Pedagogisketjenester samarbeider med Dysleksi Norge.
Ved utredning av lese- og skrivevansker gis det rabatt for
medlemmer av Dysleksi Norge.

Husk å oppgi medlemsnummer hos Dysleksi Norge ved timebestilling.