Kartlegging, utredning og veiledning

Lese- og skrivevansker?

Vi tilbyr tjenester innen spesialpedagogisk hjelp for alle aldersklasser.

Dysleksitest

Lurer du på om du har lese- eller skrivevansker? Vi hjelper deg med dysleksitest for å si om du har indikasjoner på lærevansker eller ikke.

DyskalkulitestKartlegging og utredning av lese og skrivevansker/dysleksi hos barn

Omkring fem prosent av norske elever har dysleksi. Vansker med å lese og skrive kan oppdages på ulike alderstrinn og av ulike personer. Flere områder må undersøkes når vi utreder en elev som strever med å lese og skrive. God kartlegging er en forutsetning for å forstå vansken og velge egnede tiltak.

Kartlegging og utredning av lese og skrivevansker/dysleksi i voksen alder

Student
Tiltak og veiledning for personer som har lese og skrivevansker/dysleksi i forbindelse med studier. F.eks. oppgaveveiledning for studenter. Se avsnittet «Veiledning» for eksempler på hjelpemidler som du har krav på.

Arbeidstaker
Tiltak og veiledning for personer som har lese og skrivevansker/dysleksi i forbindelse med jobb. Se avsnittet «Veiledning» for eksempler på hjelpemidler som du har krav på.

Foreldreveiledning, språk, lese og skrivevansker/dysleksi

I 1. linjetjenesten P.P.T. er arbeidspresset ofte stort og ventetiden kan være lang. Foreldre ønsker ofte å komme i gang med prosessen. Jeg tilbyr hjelp i slike situasjoner som et supplement til offentlige tjenester, og helst i nært samarbeid med kommunen.

Veiledning

Personer med lese- og skrivevansker har lovfestet rett til individuell tilrettelegging når de studerer og arbeider. Vi hjelper til å utrede de ulike rettighetene du har, og hva slags tilrettelegging og bruk av hjelpemidler du har krav på, enten som student eller arbeidstaker.

Eksempler på hjelpemidler for student*: 

 • få notat fra forelesere
 • ha pensumlitteratur som lydbøker
 • bruke digitale lærebøker
 • bruke studentassistent
 • bruke PC med egnet stavekontroll og talesyntese
 • få utvidet tid på eksamen
 • ha muntlig eksamen
 • få sekretærhjelp på eksamen
 • få lest opp eksamensoppgaver

Eksempel på hjelpemidler for arbeidstaker*:

 • PC med egnet stavekontroll og talesyntese
 • skannerpenn eller skannermus
 • elektronisk informasjon slik at en kan benytte digitale hjelpemidler heller enn å lese selv
 • avlastning eller hjelp til visse typer oppgaver
 • tale-til-tekst-funksjon på nettbrett og smarttelefon

Samarbeid med Dysleksi Norge

Pedagogiske tjenester samarbeider med Dysleksi Norge.
Ved utredning av lese- og skrivevansker gis det rabatt for
medlemmer av Dysleksi Norge.

Husk å oppgi medlemsnummer hos Dysleksi Norge ved timebestilling.