Dysleksi

En utredning er delt inn i todeler.

 1: Samtale og test. Det tar ca. 2-3 timer.

 

 2: Gjennomgang av testen, ca. 1 time.
Hvor vi går gjennom testen og kommer med forslag til tiltak og eventuelle hjelpemidler.

Dysleksitest for studenter

Om du er student og har dysleksi har du rettigheter som står nedfelt i Universitet- og Høgskoleloven. Dette betyr at studiestedet skal tilrettelegge for studenter med særskilte behov. Hvert studiested har egne forskrifter, dette må du ha dokumentasjon på. Det får du hos oss om det viser seg at du har dysleksi.

Du kan søke om tilleggsstipend fra Lånekassen hvis dine lærevansker hindrer deg i å jobbe ved siden av studier.
Dette vil du få dokumentasjon på.

Eksempler på hjelpemidler for student: 

  • få notat fra forelesere
  • ha pensumlitteratur som lydbøker
  • bruke digitale lærebøker
  • bruke studentassistent
  • bruke PC med egnet stavekontroll og talesyntese
  • få utvidet tid på eksamen
  • ha muntlig eksamen
  • få sekretærhjelp på eksamen
  • få lest opp eksamensoppgaver

Dysleksitest for voksne

Lurer du på om du har lese- eller skrivevansker? Kanskje kan det være at du har lurt hele ditt voksne liv på om du har dysleksi, og nå ønsker du å vite. Vi kan hjelpe deg å få svar på dette med en dysleksitest. Om du har dysleksi har du rettigheter om tilpasning i arbeidslivet for å fungere i jobben din.

Kartlegging, utredning og veiledning av lese- og skrivevansker eller dysleksi hos barn

Dysleksi er den mest utbredte av alle lærevansker hos barn, omkring fem prosent av norske elever har dysleksi. Dysleksi skyldes ikke manglende evner. Tidlig diagnostisering og riktige tiltak gir resultater. Dessverre er det mange barn og unge som ikke oppdages, og mange får ikke den tilretteleggingen de har krav på. Ventetiden i det offentlige kan være lang. I slike situasjoner kan vi tilby hjelp som et supplement til offentlige tjenester, og helst i nært samarbeid med skolen/kommunen.

 

Samarbeid med Dysleksi Norge

Pedagogisketjenester samarbeider med Dysleksi Norge.

Oppgi medlemsnummer ved timebestilling